Batec solvarme service

For at sikre at et solvarmeanlæg yder den optimale effektivitet, er det nødvendigt at der med jævne mellemrum foretages et serviceeftersyn af anlægget. De fleste solvarmeanlæg bør serviceres hvert 3 år. Et solvarmeservice fra Batec-solvarme inkludere et komplet eftersyn af anlæggets komponenter samt udskiftning af solfangeranlæggets væske. Væskens kemiske egenskaber er af stor betydning for anlæggets levetid og bør derfor jævnligt skiftes, da der ellers vil være risiko for gennemtæring af vitale dele af solfangeranlægget med driftsstop til følge.

Vi kontrollerer bl.a. følgende:
Solfangere, solvarmestyring, temperaturfølere, solkredspumpe, beholderanode, sikkerhedsventil, luftudlader, afspærringsventil, ekspansionsbeholder.

Anlægget skyldes rent og der påfyldes nyt solfangervæske. Batec-solvarme anvender solfangervæske der indeholder korrosionsbeskyttende stoffer og er frostsikret til -23 °C. Defekte komponenter udskiftes på stedet til dagspris.

Batec-solvarme yder solvarmeservice i hele landet.

 Hvorfor et solvarmeservice? 

 ”Med et solvarmeservice fra Batec-solvarmeservice optimerer man sit solvarmeanlægs effektivitet og forlænger dets levetid betragteligt.

 Batec-Solvarme 

 ”Giv solen arbejdstøj på" 
Prøv Batec-solvarme.dk

 

 

 Vi sælger og udfører 

 Komponenter til alle typer af solfangeranlæg og opsætning af komplette anlæg, samt reparationer og service på eksisterende anlæg.